uskudartercume

ÜSKÜDAR TERCÜME BÜROSU

- YEMİNLİ TERCÜMANLARDAN TÜM DİLLERDE NOTER YEMİNLİ TERCÜME HİZMETİ -

TEL.: 0216 532 71 99 - 0544 357 93 94

*ÜSKÜDAR TERCÜME BÜROSU: KALİTELİ, HIZLI, GÜVENİLİR YEMİNLİ TERCÜME*

                                 ÜSKÜDAR'IN EN ESKİ EN KÖKLÜ TERCÜME BÜROSU ! 

     YEMİNLİ TERCÜME - YEMİNLİ ÇEVİRİ 

   Yeminli tercüme, yeminli çevirmen tarafından kaynak dilden hedef dile aslına uygun olarak tercüme edilmiş,   imzalanmış ve mühürlenmiş tercümelere verilen addır. Yeminli Tercüme Bürosu olarak, bünyemizde tam
  zamanlı birçok yeminli tercüman bulunduruyor ve her dilde yeminli tercüme hizmeti veriyoruz.

   Noterler, yabancı dilde üniversite düzeyinde diploması olan kişilere huzurlarında "aslına uygun çeviriler"    yapacağına dair yemin ettirerek ve bu yemin zaptını    imzalatarak yeminli tercümanlık yetkisi verirler.
   Ülkemizde yeminli tercüman olacak kişiler Türk vatandaşı olmalıdır. Yeminli tercümanın hazırladığı ve kaşesi
   ile imzasını koyduğu belge yeminli tercüme yerine geçer. Yeminli çevirmenin bu çevirisini sadece o çevirmenin    yemin zaptının bulunduğu noter onaylamaktadır. Çevirmenin herhangi bir noterden almış olduğu yemin zaptı,
   o çevirmenin imzası başka bir noterin tanıyacağı anlamına gelmemektedir. Çevirmen farklı noterliklerde yemin    zaptına sahip olabilir. Bu hususta bir kısıtlama bulunmamaktadır. Çoğunlukla resmi belgelerde, mahkemeye    sunulacak tercümelerde yeminli tercüman imzası aranmaktadır.

   Yurtdışına yollanacak belgelerin resmi makamlarca tanınması için ilk başta belge ilgili ülkenin diline yine o dilde    yeminli tercümanlık belgesine sahip yeminli tercüman tarafından çevirilmeli, çeviri notere onaylatılmalı ve noter    onaylı çeviriye noterin bulunduğu ilçe kaymakamlığı ya da il valiliği tarafından Apostil işlemi uygulanmalıdır.
   Bir belgenin gerçekliliğinin tasdik edilmesini ve başka bir ülkede yasal açıdan kullanımının mümkün kılınmasını    sağlayan onaylama işlemine apostil denir.

   Bu işlemler belgenin özelliğine veya belgenin gideceği ülkeye göre farklılık gösterebilir. Çoğu durumda
   yurtdışına gönderilecek ya da konsolosluğa sunulacak belgenin tanınması için yeminli çevirmenin kendi kaşe
   ve imzası da yeterli olmaktadır.

   Yeminli tercüman çeviriye herhangi bir şekilde kendi yorumunu katamaz, asıl belgede yazılanlar haricinde
   başka bir ifadeye yer veremez ve değişiklik yapamaz. Yeminli çevirmenlerin uzman olduğu konu ve alanlar
   vardır. Bir tercümanın yeminli tercüman olması her alanda tercüme yapacağı anlamına gelmez.

   Yeminli Tercüme Bürosu olarak, bizden tercümesi istenilen belgenin ilgili alanda uzmanlaşmış bir çevirmene    verilmesini çok sayıda konuya hakim ve tüm tercümelerden sorumlu müdürümüz bir diğer isimle
   baştercümanımız yapmaktadır. Böylece tercümeler konusunda uzman çevirmenlerimizce kaliteli ve
   beklentilere uygun bir şekilde yapılmaktadır.


      HİZMET VERDİĞİMİZ TERCÜME DİLLERİ:
 

ceviriburosuuskudar

ÜSKÜDAR'IN EN ESKİ EN KÖKLÜ TERCÜME BÜROSU !     

Katalog Tercümesi
Ardıl Tercüme
Simültane Tercüme
Yeminli Tercüme Üsküdar
Yeminli Tercüman Üsküdar
Yazılı Tercüme
Sözlü Tercüme

       
     Diğer Web Sitelerimiz:                                                                
     
www.almancatercüme.com                                                           
      
www.cemtercume.com.tr                                                               
      
www.cemtercume.com                                                                   
      
www.yeminlitercumeburosu.net                                                    
                                                                                                            

 

Copyright © 2019 - www.uskudartercumeburosu.com / Bütün hakları Cem Tercüme'ye aittir. www.cemtercume.com

Adres: İcadiye Mahallesi, Türkan Hatun Sokak No: 17/B, 34674 Üsküdar-İstanbul
Tel: (0216) 532 71 99 Gsm: (0544) 357 93 94 E-Mail: cem@cemtercume.com

Web Sayfalarımız: Yeminli Tercüme Bürosu - Almanca Tercüman - Tercüme Bürosu - Tercüme Ofisi